Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Thị Trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tra cứu văn bản


  • ghdhfg Ảnh: huan

  • thac nuoc

  • Hình ảnh Hiệp Đức 1

  • Hòn kẽm đá dừng

  • Hình ảnh Hiệp Đức

  • Hình ảnh Hiệp Đức

  • Hình ảnh Hiệp Đức

  • Di tích khu V
    

Thông báo

Công văn số 77/UBND ngày 15/3/2016 của UBND huyện Hiệp Đức về cung cấp thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện
Kết luận thanh tra toàn diện các hoạt động thu, chi tài chính tại trường Mầm non Măng non huyện Hiệp Đức
Giấy mời giao dịch việc làm huyện Hiệp Đức năm 2018
Nhằm quảng bá, cung cấp thông tin thị trường lao động cho nhân dân, học sinh và người lao động về lĩnh vực lao động việc làm trong nước, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, tư vấn học nghề phù hợp với trình độ, khả năng của người lao động và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, công ty tuyển dụng lao động tại chỗ, tuyển dụng tư vấn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; các trường, các trung tâm đào tạo nghề và học sinh, thanh niên, người lao động có...
Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Cổng thông tin điện tử Thị trấn Tân An
Địa chỉ: Khối phố An Đông - Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.883.175
Email:ubndtanan@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập